SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Chill

Categories: News & Politics

Listen to the last episode:

ການຕໍ່ສູ້ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປໃນ ຢູເຄຣນ ໃນຂນະທີ່ຢ່າຍ NATO ແລະ ຢູໂຣບກໍຫາທາງທີ່ຈະລົງໂທດ ຣັສເຊັຍ ທາງດ້ານການເງິນ. ສ່ວນຢູເຄຣນ ເອງກໍ ໄດ້ເປີດທາງຣົດໄຟໃຕ້ດິນທີ່ Kharkiv ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີສອງ ຊຶ່ງກຳລັງຖືກເບິ່ງວ່າ ແມ່ນການສະແດງເຖິງໄຊຊນະ ທາງທະຫານ.

Previous episodes

 • 3617 - ວິກິດການໃນ ຢູເຄຣນຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກການບຸກຣຸກ 3 ເດືອນຈາກ ຣັສເຊັຍ. 
  Thu, 26 May 2022
 • 3616 - ທ່າທີຂອງຈີນຕໍ່ຣັຖບານໃໝ່ຂອງອອສເຕຣເລັຍ. 
  Wed, 25 May 2022
 • 3615 - ໜ້າທີ່ທຳອິດຂອງນາຍົກໃໝ່ ແລະ ສິ່ງທີ່ພັກທີ່ສູນເສັຍເລືອກຕັ້ງຕ້ອງເຮັດ. 
  Tue, 24 May 2022
 • 3614 - ປະຕິກິຣິຍາຂອງຜູ້ນຳທັງສອງພັກຫຼັງຈາກຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງໄດ້ຖືກປະກາດ. 
  Mon, 23 May 2022
 • 3613 - ສຳນວນການເມືອງ ອອສເຕຣເລັຍ ທີ່ຄວນຮູ້ 
  Fri, 20 May 2022
Show more episodes

More UK %(news & politics)s podcasts

More international news & politics podcasts

Other SBS Chill podcasts

Choose podcast genre