ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม

Categories: Health

Listen to the last episode:

๑๖ มิ.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ CH580426_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD.mp3

Previous episodes

 • 5176 - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
  Sun, 16 Jun 2024
 • 5175 - สนทนาเรื่องมานะ(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๗) 
  Sun, 16 Jun 2024
 • 5174 - ธรรมของพระและฆราวาส(เสียงธรรม ๑๖ มิ.ย. ๖๗) 
  Sun, 16 Jun 2024
 • 5173 - ท่องเที่ยวในไตรภูมิ(เสียงธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๗) 
  Sat, 15 Jun 2024
 • 5172 - พรที่ให้กันไม่ได้คือศรัทธา(เสียงธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๗) 
  Sat, 15 Jun 2024
Show more episodes

More UK health podcasts

More international health podcasts

Choose podcast genre