CCF Sermon Audio

CCF Sermon Audio

Christ's Commission Fellowship

Tune in for a weekly audio of the Sunday services of Christ's Commission Fellowship - a church founded in the Philippines that seeks to honor God and make disciples. To learn more about CCF, visit www.ccf.org.ph

Listen to the last episode:

Marahil marami sa atin ang nagtatanong paano ba makakapasok Sa kaharian ng langit. Sapat na ba ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit? Marami sa atin ang nag-iisip na kapag nagsisikap tayong gumawa ng mabuti ay ligtas na tayo. Kung tutuusin, hindi ba't iyan ang kwento ng parabula ng Mabuting Samaritano?  

Speaker: Ptr. Bong Saquing 

Series: Uncover

Previous episodes

 • 177 - How Can I Enter Heaven? | Bong Saquing 
  Sun, 28 Nov 2021
 • 176 - How Can I Enter Heaven? | Peter Tan-Chi 
  Sun, 28 Nov 2021
 • 175 - Be Ready For The King's Return | Paul De Vera 
  Sun, 21 Nov 2021
 • 174 - Be Ready For The King's Return | Ricky Sarthou 
  Sun, 21 Nov 2021
 • 173 - Be Genuine, Not Fake | Bong Saquing 
  Sun, 14 Nov 2021
Show more episodes

More UK religion & spirituality podcasts

More international religion & spirituality podcasts

Choose podcast genre